Ako k nám?

Smer od Považskej Bystrice

Diaľničný zjazd Považská Bystrica – Sever a pokračujete po ceste prvej triedy v smere do Bytče. Potom vojdete do obce Maršová-Rašov a pri prvej odbočke v obci odbočíte doľava, následne opäť doľava a cesta Vás dovedie k železnici a nadjazdu, ktorý vedie ponad železnicu. V týchto priestoroch zaparkujete a k bludisku v kukurici sa dostanete po vyznačenom chodníku 200 metrov od parkovania.

Smer od Žiliny

Diaľničný zjazd Bytča, pokračujete do prava na most cez rieku Váh a napojíte sa na cestu prvej triedy doprava v smere na Považskú Bystricu. Vojdete jedným z troch vjazdov do obce Maršová-Rašov a  pokračujete na koniec obce okolo bytoviek, cintorína, obchodu COOP Jednota a autobusovej zastávky. Po 280 metroch od COOP Jednota odbočíte do prava a následne do ľava a cesta vás dovedie k železnici a nadjazdu, ktorý vedie ponad železnicu. V týchto priestoroch zaparkujete a k bludisku v kukurici sa dostanete po vyznačenom chodníku 200 metrov od parkovania.

Smer od Bytče

Cesta vedie poza Bytču a Malú Bytču smerom do Považskej Bystrice. Treba odbočiť pri Mikšovej na most cez rieku Váh a pokračovať po ceste popri železnici. Potom treba prejsť na nadjazd ponad železnicu a vojsť do obce Maršová-Rašov. Treba prejsť cez celú obec okolo bytoviek, cintorína, obchodu COOP Jednota a autobusovej zastávky. Po 280 metroch od COOP Jednota odbočíte doprava a následne doľava a cesta vás dovedie k železnici a nadjazdu ponad železnicu. V týchto priestoroch zaparkujete a k bludisku v kukurici sa dostanete po vyznačenom chodníku 200 metrov od parkovania.

Cesta popri ľavej strane rieky Váh poza obec, na ktorú sa dostanete zo železného mostu cez rieku Váh. Za mostom odbočíte doľava na asfaltovú cestu určenú hlavne pre cyklistov. Pred rybníkom odbočíte doľava a poľná cesta Vás privedie na nadjazd cez železnicu. Za nadjazdom sa nachádza priestor na parkovanie a prístup do kukuričného bludiska.

.